ข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกันยายน 2562

‘ผลึกเหลวอากาศ’ วิจัยไทยร่วมนาซ่า [25-08-2562]
สอวช.ลุ้น 3 ปี เปลี่ยนไทยขับเคลื่อนวิจัยนวัตกรรม
[24-08-2562]
‘ยูเนสโก’ ยกย่องไทยเป็นผู้นำความเสมอภาคการศึกษา
[24-08-2562]
สำรวจ ระเบิดเวลา ปัญหาอุดมศึกษาไทย [23-08-2562]
ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ แก้ปัญหา สมศ. [20-08-2562]
อันดับงานวิจัยพัฒนาไทยร่วง [19-08-2562]
วช’ ระดับมันสมอง ท้าทายงานวิจัยไทยรองรับอนาคต
[12-08-2562]
‘ณัฏฐพล’ นำร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯมาพิจารณ์อีก
[11-08-2562]
สุเทพยันต้องยกเครื่องวิธีวัดและประมวลผลกำจัดจุดอ่อนการศึกษา
[11-08-2562]
‘สุวิทย์’ ย้ำสกอ.ลดควบคุมมหาวิทยาลัย [05-08-2562]
หลุดโผ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ....ไร้หน่วยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา [04-08-2562]
‘สุวิทย์’ ปรับอุทยานวิทย์สู่ระเบียงเศรษฐกิจ [03-08-2562]

ฤาการอุดมศึกษาไทยจะเดินหลงทางต่อไป [02-08-2562]

เปิดแผนการอุดมศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 [01-08-2562]

 

 

 

 

ข่าวหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง
       
       

 

home Contact Links