Your title

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สุกรีค้านตั้ง ‘นพ.บรรจง’อธิการมม.ยื่น’ศธ.-สกอ.’อ้างถูกฟ้อง7คดีรวด [20-02-2561]
เร่งสรุปแก้หลักสูตรไม่รับรองส่งกกอ. [13-02-2561]
ด้านคณะอื่นใช้ผลก.พ.เฟ้นครู [12-02-2561]
ชี้อุดมศึกษายังต้องผลิตบัณฑิตสังคม สร้างสมดุลพัฒนาประเทศ [12-02-2561]
‘หมออุดม’ย้ำไม่บังคับเปิด-ปิดเรียนช่วงไหนแค่คิดถึงภาพรวมปท. [07-02-2561]
มั่นใจ 5ปีสร้างองค์ความรู้ใหม่-คุณภาพบัณฑิตตรงตลาด ม.เจ้าพระยาผนึก6หน่วยงานรัฐ-เอกชน
[07-02-2561]
ชี้มหา’ลัยเปิดเรียนตามอาเซียนดีแล้ว [07-02-2561]
‘สมคิด’ถกอธิการบดีปลายก.พ.นี้ วางทิศทางจัดการศึกษารับนโยบายรัฐบาล [02-02-2561]
ดึงนานาชาติถกปัญหารั้วอุดมฯ [02-02-2561]
 

 

home Contact Links